Tillbaka

HTC DURATIQ
T6 / RT6 / X6 / RX6

HTC DURATIQ 6 front view
657mm
HTC DURATIQ 6 side view
1385mm
1054mm

HTC DURATIQ
T8 / RT8 / X8 / RX8

HTC DURATIQ 8 front view
867mm
HTC DURATIQ 8 side view
1533mm
1067mm

Tekniska
specifikationer

Modell HTC DURATIQ
T6 / RT6 / X6 / RX6
HTC DURATIQ
T8 / RT8 / X8 / RX8
Motoreffekt kW 6 / 7,5 12 / 15
Ström A 50 / 30 / 15 50 / 30
Spänning V 1 x 200-240
3 x 200-240
3 x 380-415
3 x 440-480
3 x 200-240
3 x 380-415
3 x 440-480
Total maskinvikt kg 384-441 499-574
Slipbredd mm 600 800
Sliptryck kg 92-223* 152-347*
Varvtal, slipskivor rpm 450-1500 430-1430
Vattentank | 13 13
Slipskivor Ø mm 3 x 230
4 x 230
3 x 270
4 x 270
Rekommenderad
minsta kabelarea
mm2 10 / 6 / 2,5 10 / 6

* Beroende på modell och viktläge.