Tillbaka

>100 Nya funktioner

DURATIQ förenar HTC:s långa erfarenhet med ett genomgripande nytänkande i alla detaljer.

Sliphuvud

Längre serviceintervall
Serviceintervall på 1000 h.
Ökat vridmoment
Mer vridmoment ger en starkare maskin och effektivare floor prep.
Stabilt sliphuvud
Tvådelat sliphuvud i gjuten aluminium ger mindre vibrationer och jämnare repbild.
Tätt sliphuvud
Hermetiskt tätt sliphuvud skyddar vitala delar från fukt och damm. Dubbel tätning på rörliga delar.

Nya förbättrade HUB-lager
Hub-lager med upp till 5 ggr längre livslängd.
Hjälplager
Ett hjälplager per slipaxel stabiliserar och ökar livslängden.
O-ring packning
O-ring som packning gör det enkelt att öppna/stänga sliphuvudet utan omständiga tätningsmassor.
Inkapslade remmar
Remmar inbyggda i en damm- och fuktfri miljö ger längre livslängd.
Optimerade remmar
Multi-rib remmar för lång livslängd.
Automatisk remspänning
Automatiskt rätt spänning på sekundärremmen tack vare elastisk rem.
Enkel remspänningsfunktion
Spänn primärremmen enkelt utan att öppna sliphuvudet.
Minska reservdelslager
Delade komponenter mellan modellerna ger minskade reservdelslager.
Välj 3 eller 4 slipskivor
Möjlighet att välja antal slipskivor.
Slipkåpa med ökad dammupptagning
Bättre dammupptagning med nyutvecklad flytande slipkåpa.
Nytt slitagebeständigt dammutlopp
Optimalt utföde för dammet med nytt dammutlopp som är enkel att rengöra
och byta vid behov.

Transport-/våtslipningsläge
Upphängningsanordning för slipkåpan som underlättar vid transport eller våtslipning.
Läs av motortemperatur direkt på skärmen.
Temperatursensor varnar för överhettning via HMI-skärmen.
Ny sliphållarinfästning
Förbättrad hållbarhet och enklare att byta.
Nya bussningar mellan chassi och sliphuvud
Bussningar med mer gummi reducerar vibrationer bättre.
Nydesignad slipkåpa
Nydesignad slikåpa utan tätningar som är lättare att rengöra från damm.
Lättöppnat sliphuvud.
Enkelt öppnande av sliphuvudet sparar mycket tid vid servicetillfällena.

Chassi

Balanserad tyngdpunkt
Lätt att tilta/välta maskin för verktygsbyte.
Integrerade vikter
Balanserade och lätthanterliga vikter med totalt fyra olika lägen.
Extra viktpaket som tillval
Extra vikter för krävande slipjobb. Enkel och stadig montering direkt på chassit.
Lyftpunkter
Integrerade lyftpunkter i chassit.
Spännpunkter
Integrerade spännpunkter i chassit.
Driftsäkra hjul
Stora, mjuka punkteringsfria hjul ger hög driftsäkerhet.
Däck som inte färgar av sig
Gummikvalité som inte ger märken efter sig på golvet efter stillestånd.
Kompakt design
Kortare hjulbas och kompaktare design ger bättre överblick och mindre vändradie.
Förvaringslåda
Förvaringsutrymme under toppkåpan med magnetlås.
Förvaringslåda i handtagsarm
Förvaringslåda integrerat i handtagsarmen.
Integrerad batteriladdare
Integrerad laddare för batterier (radiokontroll) under toppkåpan.
Upp till 20 olika handtagslägen
Grov- och finjustering av handtagsarm ger upp till 20 olika inställningslägen.
Steglös inställning av handtagsbågen
Enkelt att hitta rätt position med steglös finjustering av handtagsbågen.
Handtag med multi-grepp
Möjlighet till att greppa handtaget på många olika sätt.
Hängande mugghållare som tillbehör
Förvara dryck i en fritt hängade hållare på handtaget.
Mobiltelefonhållare som tillbehör
Hållare som passar de flesta telefonmodeller.
Elkontakt med kabel
Kabelhanteringen är enklare vid t.ex vältning av maskinen.
Inspektionsluckor
Lättöppnade inspektionsluckor sparar tid vid service.
Ny placering för Camlockanslutning
Behåll slangen ansluten till dammsugare vid verktygsbyte.
Flexibel slanghantering
Slangen kan placeras olika vertikalt och horisontellt.

El

Nya el-versioner
Mer effekt på maskiner med tre slipskivor. Radiostyrd maskin för 16A med 3 eller 4 sliphuvuden. 1x200V, 6kW (fungerar även som 3x200V) och 3x200V, 12kW.
Färre unika elkomponenter per modell
Förenklar lagerhantering och felsökning.
Tätt elskåp
Extern fläktkonstruktion innebär ett damm­tätt skåp vilket ökar driftsäkerheten och komonenternas livslängd.
UL-godkänd och certifierad
Uppfyller UL kraven för marknaderna USA och Canada.
24 VDC manöverspänning
Ger säkrare maskin och färre komponenter.
Frekvensomriktare av högsta kvalité
Högsta kvalité av Variable Frequency Drives.
Tål mer variationer i slipningen och vektorstyrda för mer vridmoment.
Canbus elsystem
Framtidssäkrat och driftsäkert elsystem.
Standardsäkringar
Alla säkringar är av bil-typ midi (ATO).
Dragskydd
Elkabelanslutning med dragskydd.
Tiltsensor med vältskydd
Varnar när slipning sker i för stor lutning och stänger av vid vältning.
Snabbinkoppling av eltillbehör
Koppla in tillbehör (t.ex lampor) utan att öppna elskåpet.
EMC filter
Ger låga läckströmmar och minimerar problem med jordfelsbrytare.

HMI

4,3 högupplöst färgskärm
En skärm för all maskininformation och inställningar.
Överlastmätare
Visar tillgänglig och aktuell effekt.
Varvräknare
Ger operatören kontroll över slipskivornas hastighet.
Trippel trippmätare
Visar antal maskintimmar, meter (kräver radio) eller kwH.
Mätare för framdrivningshastighet
Visar hastighet vid körning med radiokontroll.
Varningar i symbol- och textformat
Tydliga varningar om driftstörningar på skärmen förebygger haverier i tid.
Serviceindikator
Information om servicebehov. Mer info via QR kod till digital supportsida på internet.
Datalogg för felsökning
Fellogg samt möjlighet att logga en slipsekvens och exportera ut information via USB porten.
USB port ger möjligheter
Ladda din telefon, uppgradera mjukvara eller exportera ut data såsom fellogg, datalogg, serienummer, driftstimmar mm.
Välj rotationsriktning
Möjlighet att välja rotationshåll på slipskivorna.
Fjärrstyrning av dammsugare
Stäng av och på samt utför filterrensning via HMI panelen. (framtida möjlighet)
Pin kod
Lås maskinen för bruk av obehöriga med pin kod.
Justerbar skärm
Justera vinkel på HMI skärmen enkelt.
Välj enhet
Möjlighet att ställa in visade enheter i metriska eller imperiala mått.
Tid och datum
Tid och datumvisning på kontrollpanelen.
Inspänning
Mätare för inspänning ger överblick över nätkvalitet, skarvkablar mm.
Motorström
Mätare för motorström visar aktuell vridmoment.

Fjärrkontroll

4,3 högupplöst färgskärm på fjärrkontrollen
En skärm för all maskininformation och inställningar.
Fjärrkontroll
Kontrollera alla funktioner inklusive framdrivningshastighet via fjärrkontrollen.
Information om framdrivning
Hastighetsinformation om framdrivningen.
Rakt slipspår
“Closed loop” styrning av motorerna ger automatiskt rakt slipspår.
Batterier
Effektivare batterier som tål djupurladdningar bättre.
Förbättrade drivmotorer
Starkare för att inte sakta ner i ramper
och lutningar.
Broms
Parkerings- och nödbroms.
Transportläge
Högre topphastighet vid transportkörning.
Ca 30 m/min eller 1,8 km/h.
Transporthjul
Avtagbart transporthjul som kan fixeras på chassit under slipning.
Temporär justering av framdrivning
Möjlighet att temporärt öka/minska inställd hastigheten eller ändra färdriktning via joystick.
Dubbla batterier för radiokontrollen
Ha ett batteri på laddning i förvaringsfacket samtidigt som du kör maskinen.
Eftermontering av radiokontroll
Möjlighet att eftermontera paketet för radiokontroll.
S-key
Lås radion för användning.
Kabelkontroll
Möjlighet att köra med hjälp av kabel där fjärrkontrollstyrning inte är tillåtet.
Para ihop
Fjärrkontroll lätt att para ihop med mottagaren utan programmering.
Ergonomisk bärkrok
Välj en bärkrok som tillval för radiokontrollen som underlättar vid arbete.
Transportväska
Skyddar fjärrkontrollen vid transport och håller ordning på batterierna.

Vatten

Vattenflödeskontroll
Vattenmängd vid våtslipning kan kontrolleras från HMI panelen. Automatisk AV/PÅ vid slipning.
Genomskinliga vattenslangar
Enkla att kontrollera.
Vattenanslutning
Enkel åtkomst till vattenanslutning med snabbkoppling. Ansluts direkt till VA-nätet.
Lättåtkomligt vattenfilter
Transparent vattenfilter som är lättåtkomligt under servicelucka.
Sluten vattentank
Vattentank med lock skyddar systemet för damm. Enkel att tömma.
Vattennivåindikator
Varning för låg vattennivå via HMI panelen på maskinen eller radiokotrollen.
Eftermontering av vattenpaket
Välj vattenpaket som tillval eller eftermontera senare. Vattenpaket inkluderar MCS systemet.
Luftfritt MCS system
Inget behov av att avlufta MCS systemet.
Ny MCS pump
Ny självluftande vattenpump (24 VDC) med längre livslängd, högre effekt och flöde.
Spraypunkter
4 st självrengörande spraypunkter med mindre efterdropp av vatten.
Nytt MCS munstycke
Ger en bredare, mindre vindkänslig stråle i en optimerad vinkel mot golvet. Jämnare flöde.
MCS styrning
Styr MCS via HMI panelen på maskinen eller fjärrkontrollen. Automatisk AV/PÅ vid slipning.

Ljus

Ljuskontroll
Tänd och släck lampor individuellt fram och bak via kontrollpanelen på maskinen eller
radiokontrollen.
Flexibel LED-belysning som tillbehör
Magnetfästen och långa spiralkablar för flexibel användning.
Eftermontering av ljuspaket
Välj ljuspaket som tillbehör eller eftermontera senare.