Tillbaka

HTC DURATIQ 5
2,2 / 4,0 kW

569 mm / 22,4 inch
1000 mm / 39,4 inch
720 mm / 28,4 inch

HTC DURATIQ 5 – 2,2 kW

HTC DURATIQ 5 – 4 kW

Tekniska
specifikationer

Modell HTC DURATIQ
T5 2,2 kW
HTC DURATIQ
T5 4,0 kW
Motoreffekt kW 2,2 4,0
Elvariant 1 x 200-240 13 A 1 x 200-240 V, 30 A
3 x 200-240 V, 16 A
3 x 380-410 V, 10 A
3 x 440-480 V, 10 A
Total maskinvikt kg 122 3122
Vikt chassi (inkl. ev. vikter) kg 50 97**
Vikt sliphuvud kg 72 82
Slipbredd mm 515 515
Sliptryck kg 70* 78-88-119**
Varvtal, slipskivor rpm 360-1200 360-1200
Vattentank l 2,9 l / 0,26 gal# 2,9 l / 0,26 gal #
Slipskivor Ø mm/inch 3 x 230 mm / 9 inch 3 x 230 mm / 9 inch
Rekommenderad
minsta kabelarea
mm2 2,5 6 / 2,5

* Viktpaket finns som tillval och som ger ett sliptryck i tre lägen: 70, 88 och 119 kg
** Modellen är utrustad med viktpaket som standard
# Vattentank ingår i tillvalet “vattenpaket”