Tillbaka

>75 nya funktioner

DURATIQ förenar HTC:s långa erfarenhet med ett genomgripande nytänkande i alla detaljer.

Sliphuvud

Längre serviceintervall
Serviceintervall på 1000 h

Ökat vridmoment
Mer vridmoment ger en starkare maskin och effektivare slipprocess.

Stabilt sliphuvud
Tvådelat sliphuvud i gjuten aluminium ger mindre vibrationer och jämnare repbild.

Tätt sliphuvud
Hermetiskt tätt sliphuvud skyddar vitala delar från fukt och damm. Dubbel tätning på rörliga delar.

Nya förbättrade lager
Lagringarna har ökad livslängd i samma omfattning som tidigare DURATIQ-modeller.

Hjälplager
Ett hjälplager per slipaxel stabiliserar och ökar livslängden.

O-ring
O-ring som tätar sliphuvudet gör det enkelt att öppna/stänga sliphuvudet utan omständiga tätningsmassor.

Lättöppnat sliphuvud
Enkelt öppnande av sliphuvudet sparar mycket tid vid servicetillfällena.

Inkapslade remmar
Remmar inbyggda i en damm- och fuktfri miljö ger längre livslängd.

Hållbara remmar
Multi-rib remmar för lång livslängd.

Automatisk remspänning
Automatiskt rätt spänning på sekundärremmen tack vare elastisk rem.

Enkel remspänningsfunktion
Spänn primärremmen enkelt utan att öppna sliphuvudet.

Nydesignad slipkåpa
Nydesignad slipkåpa utan tätningar som är lättare att rengöra från damm.

Slipkåpa med ökad dammupptagning
Bättre dammupptagning med nyutvecklad flytande slipkåpa.

Nytt slitagebeständigt dammutlopp
Optimalt utflöde för dammet med nytt dammutlopp som är enkel att rengöra och byta vid behov.

Kraftig sliphållarinfästning
Förbättrad hållbarhet och enklare att byta. Samma som DURATIQ 6 & 8.

Nya bussningar mellan chassi och sliphuvud
Bussningar med mer gummi reducerar vibrationer bättre.

Ergonomiska lyfthandtag
Ergonomisk handtagsdesign underlättar vid hantering och lyft av sliphuvud.

Samma sliphållare och verktyg
Samma 230 mm sliphållare som DURATIQ 6. Möjliggör också användning av samtliga EZchange verktyg.

Chassi

Balanserad tyngdpunkt
Lätt att tilta/välta maskin för verktygsbyte.

Integrerade vikter (T5, 4kW)
Balanserade och lätthanterliga vikter med 3 olika lägen (framåt, bakåt samt avmonterade).

Lyftpunkter
Integrerade lyftpunkter i chassit.

Spännpunkter
Integrerade spännpunkter i chassit.

Driftsäkra hjul
Stora, mjuka punkteringsfria hjul ger hög driftsäkerhet.

Däck som inte färgar av sig
Gummikvalité som inte ger märken efter sig på golvet efter stillestånd.

Kompakt design
Kortare hjulbas och kompaktare design ger bättre överblick och mindre vändradie jämfört med den tidigare modellen HTC 420.

20 olika inställningslägen
Fyra grovjusteringar samt fem finjusteringssteg av handtagsarm.

Steglös inställning av handtag
Hitta rätt position med steglös finjustering av handtaget. Möjlighet till att greppa handtaget på många olika sätt.

Hängande mugghållare som tillbehör
Förvara dryck i en fritt hängande hållare  på handtaget.

Mobiltelefonhållare som tillbehör
Hållare som passar de flesta telefonmodeller.

Elkontakt med kabel
Kabelhanteringen är enklare vid till exempel vältning av maskinen.

Kåpa med snabbfästen
Lättöppnad kåpa som fäster med magnetlås. Sparar tid vid service.

Ny placering för camlock-anslutning
Behåll slangen ansluten till dammsugare vid verktygsbyte.

Flexibel slanghantering
Fri placering av dammslang med hjälp av justerbar rem.

El

Färre unika elkomponenter per modell
Förenklar lagerhantering och felsökning.

IE3-motor
Motor med bättre verkningsgrad. Maskinen drar mindre ström för samma arbete.

Energisnålare
Drar mindre ström vid samma arbete som tidigare jämfört med tidigare modeller (HTC 420 / 500).

Tätt elskåp
Extern kylning innebär ett dammtätt skåp men samtidigt lägre värmenivå vilket ökar driftsäkerheten och komponenternas livslängd.

Varning vid hög elskåpstemperatur
Temperatursensor varnar för överhettning via HMI-skärmen.

UL-godkänd och certifierad
Uppfyller UL standard för marknaderna USA och Kanada.

24 VDC manöverspänning
Ger säkrare maskin och färre komponenter.

Frekvensomriktare av högsta kvalité
Högsta kvalité på frekvensomriktare. Vektorstyrda för mer vridmoment.

Canbus elsystem
Framtidssäkrat och driftsäkert elsystem.

Standardsäkringar
Alla säkringar är av typ ATO midi.

Dragavslastning
Elkabelanslutning med dragavlastning.

Snabbinkoppling av eltillbehör
Koppla in tillbehör (till exempel lampor) utan att öppna elskåpet.

Lågläckande EMC filter
Ger låga läckströmmar och minimerar problem med jordfelsbrytare.

HMI

3,5-tum färgskärm
En skärm för all maskininformation och inställningar på ett ställe.

Effektmätare
Visar tillgänglig och aktuell effekt.

Varvräknare
Ger operatören kontroll över slipskivornas hastighet.

Dubbel trippmätare
Visar antal maskintimmar samt kWh.

Varningar i symbol- och textformat
Tydliga varningar om driftstörningar på skärmen förebygger eventuella haverier i tid.

Serviceindikator
Information om servicebehov. Mer info via QR kod till supportsida på internet

Mångsidig USB-port
Underhållsladda en telefon, uppgradera mjukvara eller exportera ut loggdata.

Välj rotationsriktning
Möjlighet att välja rotationsriktning på slipskivorna.

Fjärranslutning av kompatibel dammsugare
Stäng av och på, utför filterrensning samt få information från dammsugaren via HMI-panelen.

Pinkod
Lås maskinen för bruk av obehöriga med pinkod.

Justerbar skärm
Justera vinkel på HMI skärmen enkelt.

Välj enhet
Möjlighet att ställa in visade enheter i metriska eller imperialmått.

Tid och datum
Tid och datumvisning på kontrollpanelen.

Inspänning
Mätare för inspänning ger överblick över nätkvalitet, skarvkablar mm.

Motorström
Mätare för motorström visar aktuellt vridmoment.

Vatten

Vattenflödeskontroll
Vattenmängd vid våtslipning kan kontrolleras från HMI panelen. Automatisk AV/PÅ vid slipning.

Vattenslangar med snabbkopplingar
Enkla att kontrollera.

Vattenanslutning
Enkel åtkomst till vattenanslutning med snabbkoppling. Ansluts direkt till VA-nätet.

Lättåtkomligt vattenfilter
Transparent vattenfilter som sitter lättåtkomligt under kåpan.

Sluten vattentank
Vattentank med lock skyddar systemet för damm. Enkel att tömma.

Vattennivåindikator
Varning för låg vattennivå via HMI panelen på maskinen.

Eftermontering av vattenpaket
Välj vattenpaket som tillval eller eftermontera senare. Vattenpaket inkluderar MCS-systemet.

Luftfritt MCS-system
Inget behov av att avlufta MCS systemet.

Ny MCS-pump
Ny självluftande vattenpump (24 VDC) med längre livslängd, högre effekt och flöde.

MCS med tre flödeslägen
Styr vattenflödet i tre lägen för Mist Cooler System (låg, mellan, hög)

Ljus

Ljuskontroll
Tänd och släck lampor individuellt fram och bak via kontrollpanelen på maskinen eller radiokontrollen.

Flexibel LED-belysning som tillbehör
Magnetfästen och långa spiralkablar för flexibel användning.

Eftermontering av ljuspaket
Välj ljuspaket som tillbehör. Eftermonteras.